Брендтер

Shopping Day

24 маусым 2021 — 24 маусым 2021
Оқиғалар

                                                 «Shopping Day»  акциясына қатысу ережелері

1. «Shopping Day» акциясы Z05G9F6, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 37 мекенжайы бойынша орналасқан «Хан Шатыр» сауда-ойын-сауық орталығына (бұдан әрі - СОО немесе «Хан Шатыр» СОО) назар аударуға, оған адамдардың белгісіз тобының қызығушылығын қалыптастыруға және қолдауға бағытталған (бұдан әрі - Акция). Акция Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес әзірленген «Shopping Day» акциясына қатысудың осы ережесіне (бұдан әрі - Ереже) сәйкес өткізіледі.

2. Акция құмар ойын емес және оны құмар ойындардың кез-келген түрінде пайдалануға болмайды. Акция тегін. Акцияға қатысу үшін осы Ережеде көрсетілген белгілі бір талаптарды орындау қажет.

3. Акцияны ұйымдастырушы Z05G9F6, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 37, БСН 131240025744, ЖСК KZ15914398416BC11230 (KZT), «Сбербанк» АҚ ЕБ Нұр-Сұлтан қ., филиалында, БСК SABRKZKA (бұдан әрі - ұйымдастырушы) мекенжайы бойынша орналасқан «MALL MANAGEMENT COMPANY» ЖШС болып табылады.

4. Акцияның өтетін орны – «Хан Шатыр» СОО.

5. Акцияны өткізу кезеңі - 2021 жылғы 24 маусым Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 10 сағат 00 минуттан 22 сағат 00 минутқа дейін.

6. Жүлде қорының ұтыс ойыны 2021 жылғы 24 маусымда СОО-да Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 23 сағат 00 минутта өткізіледі. Ұтысты ұйымдастырушы ұтысты өткізу күні мен уақытын біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

7. Науқанның жүлде қоры - саны 1 (бір) бірлік Iphone 12 Pro ұялы телефоны (бұдан әрі - жүлде).

8. Ұйымдастырушы жүлденің сәйкестендіру сипаттамаларын (ерекшелігін), оның ішінде түсін, жад көлемін және т.б. өз бетінше анықтайды. Жүлдені беру тәсілін және оған жеңімпаздың құқықтарын қалыптастыруды (ресімдеуді) Ұйымдастырушы өз қалауы бойынша айқындайды.

9. Науқанға 18 жасқа толған кез келген әрекетке қабілетті жеке тұлғаның (бұдан әрі - Акцияға Қатысушы) қатысуға құқығы бар.

10. Акцияға Ұйымдастырушының қызметкерлері, олардың жақын туыстары (жұбайы), ата-аналары (анасы не әкесі), оның ішінде бала асырап алушылар, балалары, оның ішінде асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері (апа-сіңлілері), әжелері, аталары, немерелері), СОО қызметкерлері (клининг, күзет және т.б.), СОО үй-жайларын жалға алушылар, сондай-ақ акцияны өткізуге қатысы бар және (немесе) оны ұйымдастыруға қатысатын кез келген басқа заңды тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдері қатыстырылмайды. Акцияға қатысқан және жүлде ұтқан жағдайда жоғарыда аталған тұлғалардың жүлдені талап етуге құқығы жоқ.

11. Акцияға қатысуға ниет білдірген тұлға осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген акцияны өткізу кезеңінде 20 000 (жиырма мың) теңге сомасында тауарды біржолғы сатып алуды жүзеге асыруға немесе СОО жалға алушыларынан кез келген қызметті пайдалануға, берілген чекті (-терді) СОО атриумында орналасқан промо-үстелдегі акция купонына (-дарына) айырбастауға тиіс.

12. Купон фискалдық чекті (-терді) ұсынған кезде осы Ереженің 11-тармағында көрсетілген сомаға беріледі. Купон (-дар) осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген акцияны өткізу кезеңінде «Хан Шатыр» СОО-ның әртүрлі жалға алушылары берген фискалдық чекке (-терге) Ереженің 11-тармағында көрсетілген сомаға алынуы мүмкін.

13. Валюта айырбастау пункттері, банк бөлімшелері, төлем терминалдары, банкоматтар берген чектер, сондай-ақ тауар чектері және (немесе) өзге де құжаттар (слип, скрин және т.б.) акцияға қатысуға жіберілмейді.

14. Чектің құны купонның номиналынан асып кеткен жағдайда қалған сома күйіп кетеді не науқанға қатысушы келесі купонды алу үшін жетіспейтін сомаға осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген акцияны өткізу кезеңінде сатып алу жасауы қажет.

15. Купонды алған кезде акцияға қатысушы сауалнаманы толтырады, онда өзінің толық байланыс деректері мен жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (ТАӘ, ЖСН, туған күні мен жері, куәліктің нөмірі мен берілген күні, кім берді, тіркелген және тұратын мекенжайы) көрсетеді, содан кейін купонды барабанға салады.

16. Купонның (-дардың) және ол алынған чектің (-тердің) жыртылмалы бөлігін науқанға қатысушы акция аяқталатын мерзімге дейін сақтауға міндетті.

17. Жүлденің ұтыс ойыны ұйымдастырушының @khanshatyr Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында нотариустың, комиссия мүшелерінің қатысуымен барабаннан купонды кездейсоқ таңдау арқылы тікелей эфирде өткізілетін болады, оның құрамын ұйымдастырушы айқындайды және бекітеді. Купонды кездейсоқ таңдау нәтижелері бойынша ұйымдастырушы жеңімпазды анықтайды және Акцияға қатысу үшін қажетті барлық растайтын құжаттар мен ақпаратты тексереді. Ұтыс ойынына жеңімпаздың жеке қатысуы міндетті шарт болып табылмайды және акция ұтыс ойыны нәтижелерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

18. Ұтыс жеңімпаздары туралы ақпарат www.khanshatyr.com веб-сайтында және (немесе) әлеуметтік желілердегі СОО ресми парақшаларында ұтыс ойыны өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жарияланады. Ұйымдастырушы ұтыс жеңімпазын ұтыс туралы телефон, пошта арқылы немесе өзге де тәсілмен хабардар етуге міндетті емес.

19. Жүлдені алу үшін ұтыс жеңімпазы ұтыс ойыны аяқталған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде СОО әкімшілігіне жүгінуі керек және жүлдені алу купонын, алынған чектің (-тердің) түпнұсқасын, жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы, сондай-ақ Ұйымдастырушы ұсынған құжаттарды толтыруы және оларға қол қоюы қажет. Егер акция жеңімпазы осы Ереженің 19-тармағында көрсетілген мерзім ішінде СОО әкімшілігіне жүгінбесе, онда акция жеңімпазынан жүлде алу құқығы жоғалған болып саналады.

20.  Егер жеңімпазға жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген аты-жөні және (немесе) ЖСН акцияға қатысушының аты-жөнімен және (немесе) ЖСН-мен сәйкес келмесе немесе осы Ереженің 19-тармағында көрсетілген барлық құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе жеңімпаз осы Ереженің 25-тармағын орындамаған жағдайда жүлде берілмейді.

21. Жүлде жеңімпаздың мүдделерін білдіретін басқа тұлғаға нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша берілуі мүмкін.

22. Жүлденің тұтастығы мен функционалдық жарамдылығын акция Жеңімпазы оны алған кезде тексереді. Жүлденің сыртқы түрі оның жарнамалық материалдардағы суретінен өзгеше болуы мүмкін.

23. Ұйымдастырушы жүлдені акция жеңімпазына бергеннен кейін оның кез келген зақымдануы үшін жауапты болмайды.

24. Алынбаған жүлде бойынша шағымдар қабылданбайды. Талап етілмеген жүлде беру мерзімі өткеннен кейін ұйымдастырушының билігіне, иеленуіне және пайдалануына түседі.

25. Барлық салықтарды, сондай-ақ бюджетке төленетін кез келген басқа да міндетті төлемдерді акция жеңімпазы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес салық агенті ретінде ұйымдастырушыға дербес және өз есебінен төлейді. Жүлдені қайтаруға және (немесе) айырбастауға, оның ішінде ақшалай баламасын алуға болмайды. Акция жеңімпазы салық төлеуден бас тартқан жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес салық агенті ретінде Ұйымдастырушыға бюджетке төленетін кез келген басқа да міндетті төлемдерді беруге қарсы болса,  жүлде берілмейді.

26. Акция ережелерін бұзу, тәртіп бұзушылық анықталған уақытқа қарамастан, жеңімпазды жүлдеден айыруға әкеп соғады. Ұйымдастырушы ережелерді бұзған әрбір нақты жағдайда өз бетінше шешім қабылдау құқығын өзіне қалдырады.

27. Акцияның нәтижелері түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды. Осы Ережелерде көрсетілген мерзімдер түпкілікті болып табылады және ұйымдастырушының бастамасы бойынша ғана өзгертілуге тиіс.

28. Ұйымдастырушы осы Ережелерде көзделген жағдайларды қоспағанда, акция қатысушыларымен, жеңімпазымен жазбаша келіссөздерге не өзге де байланыстарға кірмеу құқығын өзіне қалдырады.

29. Акцияны ұйымдастырушы қатысушылар және (немесе) акция жеңімпазы қателерінің қандай да бір салдары үшін жауап бермейді.

30. Ұйымдастырушы www.khanshatyr.com веб-сайтында және (немесе) әлеуметтік желілердегі СОО ресми парақшаларында немес т.б. Акция туралы ақпараттық материалдарды орналастыру арқылы хабарлайды.

31. Ұйымдастырушы Акция шарттары өзгергенге дейін бір күн бұрын www.khanshatyr.com веб-сайтында және (немесе) әлеуметтік желілердегі СОО ресми беттерінде Акция қатысушыларын алдын ала хабардар ете отырып, науқан шарттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

32. Осы Ережелерді және (немесе) даулы мәселелерді және (немесе) осы Ережемен реттелмеген мәселелерді бір мәнді түсіндіруге жол беретін жағдай туындаған жағдайда, түпкілікті шешімді Ұйымдастырушы қабылдайды. Ұйымдастырушының шешімі түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды.

33. Акцияға қатысушы акцияға қатыса отырып, осы Ережемен танысу фактісін және олармен өзінің толық және сөзсіз келісетінін растайды.

34. Акцияға қатыса отырып, әрбір қатысушы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзі ұсынған ақпаратты ұйымдастырушыға өзі туралы ақпаратты маркетингтік және (немесе) кез келген басқа мақсатта, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен пайдалануға, оның ішінде үшінші тұлғаларға беруге, бірақ онымен шектелмей, сондай-ақ оның атын, әкесінің атын, тегін, бейнесін, сұхбатын немесе жарнамалық және (немесе) маркетингтік мақсатта өзі туралы басқа да материалдарды тегін пайдалануға, жариялау құқығын,  бұқаралық ақпарат құралдарында, кез келген баспа, аудио және (немесе) бейнематериалдарда, БАҚ-пен, www.khanshatyr.com веб-сайтындағы сұхбаттарда әкесінің аты және тегі, ЖСН, қолы, бейнесі және т.б. және (немесе) СОО-ның әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында, сондай-ақ аумақ бойынша қандай да бір шектеусіз жарнамалық сипаттағы және өзгелерді қоса алғанда, ақпаратты, хабарламаларды беру үшін және мұндай пайдалану ұйымдастырушы және (немесе) кез келген үшінші тұлға тарапынан сыйақыға жатпайтынына келісімін береді және растайды. Мұндай келісімді беру Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасын түсінуде қаралады. Қатысушылардың бейнелеріне, бейнежазбаларына, сұхбаттарына және т.б. барлық авторлық, мүліктік және өзге де құқықтары Ұйымдастырушыға тиесілі болады.